гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comУчастниците в седмата конференция „Безопасна пътна инфраструктура“ приеха съвместна декларация – материал на в. Строител

Проведе се седмата годишна конференция „Безопасна пътна инфра­структура“. Организатор на събитието бе Българ­ска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ), а вестник „Стро­ител“ бе медиен партньор. Във форума в Хисаря взе­ха участие 160 делегати, експерти, научни специа­листи, одитори по пътна безопасност, представи­тели и ръководители от държавната администра­ция. 

Цялата статия от вестник Строител може да прочетете - ТУК


« Назад към всички публикации