гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево

032/691 867   bbars.info@gmail.comЧленство

Как да стана член?

Членовете на Българската Браншова Асоциация Пътна Безопасност могат да бъдат редовни и почетни:
1. Редовните членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица съобразно разпоредбите на закона, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия Устав и плащат членския си внос.
2. Почетните членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и с името и дейността си са имали и продължават да имат значителен национален и международен принос за подобряването на пътната безопасност. Почетните членове на Сдружението имат съвещателен глас в Общото събрание и не плащат членски внос.


- Молба за юридическо лице

- Молба почетен член

- Молба - Специалисти по пътна безопасност


Членове


 1. Юпитер 05 ООД - www.jupiterholding.bg
 2. Микони” ООД - www.mikoni.bg
 3. ПСТ Груп” ЕАД - www.pst.bg
 4. РУД Варна АД - www.rud-varna.com
 5. Трейс - пътно строителство АД - www.tracebg.com
 6. Виалукс България ЕООД - www.vialux-bg.com
 7. Зебра ООД
 8. АД Холд ООД - www.adhold.org
 9. Джи Ем Ди Кампани ЕООД
 10. Път Консулт ООД - www.patkonsult.com
 11. Пъно Строителна Компания Ес Би Ес АД - www.sbs-bg.com
 12. АСО - Строителни елементи ЕООД - www.aco.bg
 13. Панвер ООД - www.panver.bg
 14. Симинвест ООД - www.siminvest-bg.com
 15. Пътперфект АД - www.patperfect.com
 16. Трафик Пътна Сигнализация ООД - www.trs-bg.com
 17. Пътпроект ООД - www.patproject.bg
 18. МАТ ООД - www.matood.com
 19. Сиском инженеринг АД
 20. Алве консулт ЕООД - www.alveconsult.com
 21. Безопасни пътища ЕООД - www.guardrail.bg
 22. Битулайт ООД - www.bituleit.com
 23. Автомагистрали ЕАД - www.avtomagistrali.com
 24. Джи Пи Груп ООД - www.gpgroup.bg
 25. Автомагистрали - Черно море АД - www.amshumen.com
 26. Техникъл Консултинг Сървисис  ЕООД
 27. Телелинк Инфра Сървисис ЕАД - www.telelink.com
 28. ИСА 2000 ЕООД - www.isa2000.bg
 29. Пътстрой-92 АД - www.patstroy.com
 30. Инфрастроежи ООД - www.infrastroezhi.com
 31. Геострой АД - www.geostroy.com
 32. Инжстройинженеринг ЕООД - www.ingstroyvarna.com
 33. Ес Ди Нет Комюникейшънс ЕООД
 34. Пътинженеринг АД
 35. Кастело ООД - www.kastelo.bg
 36. Нивел Строй ЕООД - www.nivelstroy.com
 37. Ес Ви Ди Груп АД
 38. План Инвест Пловдив ЕООД
 39. Инфра Комерс ЕООД


Почетни членове

инж. Алекси Кесяков - секретар на Държавно–обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение по пътищата /ДОККПБДП/ към Министерски съвет

проф. д-р инж. Иван Трифонов - доказан експерт в сферата на пътната безопасност,преподавател в УАСГ

проф. д-р инж. Румен Миланов - доказан експерт в сферата на пътната безопасност,преподавател в УАСГ

инж. Живко Недев - доказан експерт и специалист в сферата на пътната безопасност

инж. Васил Бонински - доказан експерт и специалист в сферата на пътната безопасност, бивш съветник на примиера на РБългария.

проф. д-р инж. Красимир Петров - доказан експерт в сферата на пътната безопасност, Ректор на УАСГ

инж. Павел Диковски - доказан експерт и специалист в сферата на пътната безопасност, Председател на УС на ББК "Пътища"

инж. Веселин Димитров - доказан експерт и специалист в сферата на пътната безопасност, Директор на Института по пътища и мостове