гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comOт м. Септември 2015г. ББАПБ е член на EuroRAP

Oт м. Септември 2015г. ББАПБ е член на EuroRAP. EuroRAP има за цел да намали дистанцията между политиката и практиката, като предоставя изключително важна връзка, на ниво тактическо планиране, между стратегическите цели, определени от правителствата или пътните органи и инженерните дейсноти, необходими за намаляване на нещастните случаи. Той предоставя общ език, на който всеки може да говори.

  EuroRAP работи чрез измерване и повишаване на осведомеността за риска, насърчаване на добри практики и насърчаване на новаторско прилагане на мерки на пътната инфраструктура известни за намаляване на фаталните и сериозни сблъсъци. Нашите международни процеси и протоколи осигуряват рамка, за да се справиш с мащабни програми за подобряване на безопасността на пътната мрежа, където умират голям брой хора.

Програмата EuroRAP се основава на три протокола, които заедно осигуряват последователни оценки на безопасността на пътищата в отделните държави.

  В национален мащаб, те дават възможност за идентифициране на най-опасните пътища, проследяване на изпълнението във времето, и къде действието е подходящо. В международен план, дават възможност за сравнения на риска в рамките на и между отделните страни.


« Назад към всички публикации