гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comШеста годишна Конференция на тема: Безопасна пътна инфраструктура 2020 год.

Шеста годишна Конференция на тема:  " Безопасна пътна инфраструктура"

 СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря 

17-18 септември 2020 год.

Програма

Основни направления в проекта за Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2021-2030г. - д-р Милен Марков Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”.


Повишаване на безопасността на пътната инфраструктура в Република България. - инж. Иван Досев, член на УС на Агенция “Пътна Инфраструктура”

Пътнотранспортната обстановка по пътищата през 2019 г. и насоки за развитие на контролната система по пътищата за ограничаване на пътнотранспортните произшествия и намаляване на последствията. - гл. инспектор Дамян Владинов - началник сектор „Специализиран обмен на информация за СУМПС“, отдел „Пътна полиция“, ГДНП

Широкообхватни мерки за управление на пътната безопасност в Европейския съюз Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. - инж. Надежда Парлъкова-Жекова, председател на НПС „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“, КИИП


Транспониране на Директива (ЕС) 2019/1936 в Република България. - инж. Иван Табаков, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Положителни практики в управлението и безопасността на движението в гр. София. - Димитър Петров, директор дирекция ''Управление и анализ на трафика''

Светлоотразителните качества на материалите използвани за сигнализация - важен фактор за безопасността на движението. -
н.с. инж. Дафинка Пангарова, Институт по пътища и мостове

Приложимост и препоръки за изпълнение на начални, крайни и преходни елементи за ограничителни системи по пътищата. - н.с. инж. Николай Стоянов, Институт по пътища и мостове

Заключителна декларация от всички участници в конференцията.


« Назад към всички публикации