гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comСеминар на тема „Интелигентни транспортни системи“

Семинар

на тема „Интелигентни транспортни системи“

гр. София, Университет по архитектура, строителство и геодезия
26 Септември 2017год.

Програма

Интелигентни транспортни системи в България. - Стефан Малиновски (Телелинк ЕАД)

Директива 2004/54/ЕС и Наредба № РД-02-20-2 за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели - Младен Заманов (Телелинк ЕАД)

Интелигентни транспортни системи в тунелите – примери от ЕС - Sebastian Fuchs

Чешкият опит с поддържащи технологии за магистрали и тунели - Libor Susil


« Назад към всички публикации