гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comНормативни документи

Нормативни документи

 


ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали


ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа


Регламент 305.


Наредба за съществените изизсквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.


Закон за техническите изисквания към продуктите.


Закон за устройство на територията.


Глобален план за провеждане на Десетилетието за провеждане на активни действия по осигуряване на безопасност в движението по пътищата 2011 - 2020 г..


НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2011-2020..


Новости при проектирането свързани с пътната безопасност


« Назад към всички публикации