гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comМеждународна конференция на тема: "Пътна безпоасност: Нови технологии и добри световни и европейски практики".

Международна конференция

на тема: "Пътна безпоасност: Нови технологии и добри световни и европейски практики".

гр. София, хотел Маринала, зала: София 1+2
27 Март, 2018 год.

Програма

Инвестиции в пътната безопасност: Визия „Нула“ - инж. Алекси Кесяков, секретар на ДОККПБДП

Пътната безопасност – приоритет в новия модел на финансиране на пътищата инж. Веселин Давидов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ 

Въздействието на системата за ТОЛ такси върху безопасността на движението по пътищата - Tom Antonissen, IRF

Анализ на пътнотранспортните произшествия и съвременни технологии в контролната дейност, осъществявана от „Пътна полиция“ -  комисар Бойко Рановски, МВР

Методи и техники за възстановка на ПТП - Joseph Marra, GD Tech

ГИС за пътната безопасност - Nassime Azadeh, Immergis 

Бъдещето в инспекциите на мостови съоръжения  - Tobias N. Rosenberg, PTC Technology Ltd.

Оценка на риска на безопасността на пътищата  - Olivera Djordjevic, EURORAP

ИТС за безопасни и умни градове - Dr. William Sowell, IRF

Управление на скоростта - Philip Wijers, SensysGasto

Важността на пътната маркировка за автономните превозни средства - Harald Mosböck, Swarco

Елементи за начало и край съгласно ENV 1317-4; Буфери срещу удар съгласно БДС EN 1317-3; Атенюатори за камиони - Phil Bigley, Trinity

Елементи за мотоциклетисти - Marten Hiekmann, PASS+CO DE

Подвижни системи за достъп при бедствия и аварии - Herwin Weelink,  Jansen Venneboer

„Щадящи“ стълбове съгласно БДС EN 12767 - Carolien Willems, Safety Product

Смесени ограничителни системи от стомана и дърво - Eric Rousseau, Tertu


« Назад към всички публикации