гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comМеждународна конференция на тема: "Изграждане на моерна пътна инфраструктура. Добри европейски практики"

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА. ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ “
гр. София, Университет по архитектура, строителство и геодезия
02 Септември 2015 год.

Програма

Преглед на EN 1317 - д-р Николай Иванов – Председател на УС на ББАПБ

Пътната безопасност в Европа.Буфери срещу удар съгласно БДС EN 1317-3. - Peter Bergendahl – Trinity Industries

Елементи за начало и край съгласно ENV 1317-4. - Phil Bigley – Trinity Industries

Атенюатори за камиони /ТМА/ съгласно NCHRP 350. - Phil Bigley – Trinity Industries

Визия Нула на Швеция - Peter Bergendahl – Trinity Industries

Пътната безопасност в България – проблеми и решения - инж. Алекси Кесяков – Секретар на ДОККПБДП

Галерия


« Назад към всички публикации