гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comКръгла маса на тема "Норми за проектиране-безопасна инфраструктура" 20 февруари 2013г. гр. София

КРЪГЛА МАСА
"НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ-БЕЗОПАСНА ИНФРАСТРУКТУРА"
20 февруари 2013г. гр. София
Университет по архитектура, строителство и геодезия,
бул. Христо Ботев 1, Хидротехнически факултет


ПРОГРАМА


Пътнотранспортни произшествия (ПТП) по Републиканската пътна мрежа през 2012г. - лектор:инж. Алекси Кесяков - ДОККПБДП


Видове и размери на отводнителните канавки използвани по Националната пътна мрежа на РБългария - лектор:инж. Живко Недев- ББАПБ


Ограничителни системи за пътища при съоръжения съгласно Техническите правила на АПИ от 2010г. и приложението им съгласно нормите за проектиране и Европейския опит - лектор: инж. Николай Стоянов - ЦИПТНЕНС - АПИ


Паспортизация на пътните принадлежности - пътни знаци, маркировка и др. - лектор: инж. Петко Табаков - ББАПБ


ДОКЛАД - Паспортизация на пътните принадлежности - пътни знаци, маркировка и др.


« Назад към всички публикации