гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comКръгла маса на тема: Подобряване управлението на безопасността на пътната инфраструктура

Кръгла маса на тема: Подобряване управлението на безопасността на пътната инфраструктура - 27.11.2013, гр. София, Централ Хотел Форум

 

Програма

Пътнотранспортни произшествия по вид на пътища и улици в населените места. Жертви и пострадали по пътищата от трансевропейската пътна мрежа и останалите пътища в страната. -лектор: инж. Алекси Кесяков - ДОККПБДП

Разширение на обхвата на одитите и инспекциите по пътна безопасност върху пътищата и уличната мрежа - лектор: инж. Христо Славчев - одитор по пътна безопасност

Преглед на нормативната база регламентираща извършването на инспекции и одити на пътната безопасност. Очакван принос на Инспекиите за постигане целите на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Р.България за периода 2011-2020г. - лектор:доц. д-р инж. Румен Миланов - УАСГ

Пътнотранспортни произшествия при сблъсквания в неподвижни препятствия. Статистически данни и проблематика. - лектор:инж. Алекси Кесяков - ДОККПБДП

Отново за опасността от неподвижни препятствия в крайпътното пространство и предложение за изменение на нормативните актове. - лектор:инж. Петко Табаков - ББАПБ


 

 

 


« Назад към всички публикации