гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comКръгла маса на тема: "Опасности от неподвините препятствия на Пътя"

Кръгла маса на тема: "Опасности от неподвините препятствия на Пътя"

Програма - кръгла маса на тема "Опасност от неподвижни препятстеия на пътя".


Списък на присъстващите на провелата се кръгла маса на 15.11.2011г. на тема "Опасност от неподвижни препятствия на пътя".


"Проучване на международната практика относно крайпътните рекламни съоръжения”


"Таблица относно проучвания на международната практика относно крайпътните рекламни съоръжения


"АНАЛИЗ НА ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ ПРИ СБЛЪСКВАНИЯ”


"ОПАСНОСТТА ОТ НЕПОДВИЖНИТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПЪТЯ В ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ”


"МЕТОДИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА НЕПОДВИЖНИ ПРЕПЯТСТВИЯ”


"ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА НЕПОДВИЖНИ ПРЕПЯТСТВИЯ”


"ОПАСНОСТТА ОТ НЕПОДВИЖНИТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ПО ПЪТЯ”


"Сигнализиране. Международен опит”


Констатации, заключения и препоръки от проведена кръгла маса на 15.11.2011г."


« Назад към всички публикации