гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comДискусионен форум: "Подобряване безопасността на пътната инфраструктура" - във връзка с Шести Европейски ден за пътна безопасност

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ: "Подобряване безопасността на пътната инфраструктура" -
във връзка с Шести Европейски ден за пътна безопасност -  28.05.2014
гр. София, УАСГ

 


Пътни ограничителни системи - лектор:Николай Иванов  - председател на ББАПБ

Пътни знаци и информационни табели - лектор: инж. Петко Табаков - ББАПБ

Пътна маркировка - лектор:Катя Богова - Сварко България

Актуализация на Наредба №5 от 23.09.2003г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата - лектор:инж. Росица Спасова


Актуализация на Наредба №5 от 23.09.2003г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата - лектор:инж. Мария Ангелова

Актуализация на Наредба №РД-02-20-14 от 29.09.2011г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и придобиване и признаване на професионална квалификация "одитор по пътна безопасност" -лектор: инж. Христо Славчев


« Назад към всички публикации