гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comДискусиона кръгла маса на тема: Одит и инспекция по безопасност на пътната инфраструктура, нормативна база и регламент

ДИСКУСИОННА  КРЪГЛА МАСА
гр. София, хотел Централ Форум
16 Април 2015 год.

Програма


Одит и инспекции по безопасност на пътната инфраструктура  - лектор:  инж. Росица Спасова – Одитор по пътна безопасност към ББАПБ

Преглед на нормативната база регламентираща извършването на инспекции и одити на пътната безопасност . - лектор: проф. д-р инж. Румен Миланов – Одитор по пътна безопасност и Член на УС на ББАПБ


« Назад към всички публикации