гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comДевета годишна конференция на тема: " Безопасна пътна инфраструктура"

За девета поредна година Българска браншова асоциация “Пътна безопасност” организира конференция на тема: " Безопасна пътна инфраструктура", която се проведе в периода 19-20 септември 2023 г. в град Пловдив.


След осем успешни години, конференцията се утвърди като най-голямото събитие за пътна безопасност в България. Форумът събира на едно място представители на държавната администрация, неправителствени организации, експерти и специалисти по пътна безопасност, собственици и управители на фирми, занимаващи се с пътно строителство, пътно поддържане и пътна безопасност. На конференцията се търсят подходи за подобряване на координацията и съвместната работа между пътните администрации, контролните органи и частния сектор, чиято дейност е свързана с проектиране, изграждане, поддържане и експлоатация на пътната инфраструктура.

Програма

Поздравителен адрес от Президент на Република България

Поздравителен адрес от Камара на Строителите в България

Поздравителен адрес от Министерство на вътрешните работи

 

I-ва Сесия:

Германски подход при организация и действия за осигуряване на нормална проходимост по пътищата при зимни условия. - проф. д-р инж. Борислав Христов, Професор и ръководител на катедра „Пътища“ в Университета по приложни науки в Берлин (HTW Berlin), Федерална република Германия 

Обществени разходи/ползи и пътна безопасност - проблеми и предизвикателства - проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ в УНСС

Оценка на въздействието върху пътната безопасност” като инструмент за планиране на безопасна пътна инфраструктура– гл.ас. д-р инж. Ванина Кацарова към Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ

II-ра Сесия:

Цели и реализирани мерки на Агенция “Пътна инфраструктура” с цел подобряване на пътната безопасностд-р Дина Цоневска - Главен експерт в дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ" в Агенция „Пътна инфраструктура“ 

Одити по пътна безопасност - от бюрократична процедура до инструмент за осигуряване на безопасна пътна инфраструктура - инж. Иван Табаков Държавна агенция по безопасност на пътищата 

Характерни особености и разпределение на челните удари и произшествията в крайпътното пространство по пътищата в Р. България – Комисар Мария Ботева, заместник-началник отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция" 

Пътна безопасност при железопътни прелези – проф. Стойо Тодоров зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество, УАСГ 

III-та Сесия:

Качественото поддържане на пътища в България за подобряване на пътната безопасност инж. Калин Калчев, член на УС на Българска Браншова асоциация „Пътна безопасност“

Безопасна пътна инфраструктура в градска среда – инж. Димитър Петров– директор на дирекция „Управление и анализ на трафика“ при направление „Транспорт и градска мобилност“ при Столична община

Буфери, елементи за начало и край (терминали), ТМА. - Miles Boyd

Новости в европейските стандарти за пътни знаци и пътна маркировка - Tony McCaugherty, European Regulatory Affairs Manager 

Приложението на ITS (интелигентни транспортни системи) за качествено подобряване на пътната безопасност – Дамян Войновски член на BITSA


« Назад към всички публикации