гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comПроект RADAR

Големи части от пътната мрежа в Дунавския регион имат ниско ниво на безопасността, особено за уязвимите участници в пътното движение, а смъртността в много страни е по-висока от средната за ЕС. Много държави не разполагат с нужната професионална подготовка, за да се справят с проблема.

Проект RADAR – „Оценка на риска по пътищата в Дунавския регион“ осъществява дейности за обучение и транснационално сътрудничество на различни равнища, за да помогне на отговорните организации да идентифицират риска по пътищата и систематично да намалят риска за пътната безопасност в Дунавския регион чрез подобряване инфраструктурата и пътната маркировка. Проектът разглежда всички участници в движението, но обръща специално внимание на уязвимите участници в движението по пътищата и безопасността на главните пътища в близост до училищата. Проектът подхожда към въпроса за безопасността по цялостен начин и разглежда скоростта като оносвен риск за безопасността по пътищата.

Проектът допринася за постигането на специфична цел 3.1 на програмата „Подкрепа за екологични и сигурни транспортни системи и балансирана достъпност на градските и селските райони“ и по-конкретно – подобряване на транспортната сигурност, посочена във втората покана за представяне на предложения.

Проектът включва работа в 12 страни от региона, 10 от тях участват като “Партньори” на проекта, към тях се присъединяват 11 “Асоциациирани стратегически партньора” (главно министерства или пътни органи). В рамките на проекта се предвиждат обучения и обмяна на опит между организациите, отговорни за пътната безопасност, с цел анализиране на безопасността по пътната мрежа и набелязване на ефикасни мерки и решения за намаляване на пътнотранспортините произшествия и жертвите. В рамките на проекта се предвиждат обучения и обмяна на опит между организациите, отговорни за пътната безопасност, с цел анализиране на безопасността по пътната мрежа и набелязване на ефикасни мерки и решения за намаляване на пътнотранспортините произшествия и жертвите. Създаването на транснационална експертна група за пътна безопасност ще подпомогне разпространението на знания в региона и ще допринесе за създаването на първата „Стратегия за подобряване на пътната безопасност в Дунавския регион“, както и национални планове за действие, определящи ясни стъпки за изпълнението на нейните цели. Предвидени са 8 пилотни дейности, които трябва да бъдат предприети от отговорните институции, за да се определят приоритетни пътни участъци за прилагане на набелязаните мерки за подобряване на безопасността.

Проект RADAR

Проектът RADAR представя своя доклад за състоянието въз основа на анализа на представянето, знанията и практиката на пътната безопасност в 10 държави в региона на река Дунав

Запазете датата за първата Дунавска конференция за пътна безопасност в Дубровник (Хърватия)

Дунавската RADAR конференция е шанс да покажем къде се намираме в оценяването на безопансността по пътната мрежа, какво искаме да постигнем и да започнем да разбираме как това ще се случи.
“Радваме се, че RADAR и първата му конференция свързана с безопасността по пътищата ще бъде свързана с Европейската пътна конференция именно по този начин. През тези няколко дни се очертава да се проведат най-значимите срещи със “задължително присъствие” за региона за есента на 2018 г.”, сподели ръководителят на проекта RADAR Оливера Джорджевич.

За Европейската пътна конференция

Европейската пътна конференция се организира от ключови европейски и световни организации в сектора на пътищата и мобилността. Тя ще се проведе от 22 до 24 октомври 2018 г. Конференцията ще включва кръгли маси на различни теми, представяне на добрите практики, регионални проучвания, провеждане на майсторски класове под ръководството на инструктори и възможности за създаване на нови контакти. Всичко това ще бъде насочено към идентифициране и прилагане на най-добрите решения свързани с предизвикателствата на пътната мобилност в региона.

Повече за Европейската пътна конференция ТУК.

Повече за RADAR

Проекта RADAR помага на националните правителства в Дунавския регион да идентифицират проблемите, намалят риска, разработят стратегия и да повишат осведомеността относно пътната инфраструктура в региона.
Предишни проекти показват, че 60-70 % от междуградските пътища в Дунавския регион са категоризирани като високо или много високо рискови. Проектът RADAR е адресиран към тези притеснителни резултати в районите, където жертвите са повече от средното за ЕС, а качеството на пътната инфраструктура варира между различните страни.

Очаквайте скоро официална покана.

Последвайте RADAR в социалните медии за повече новини и предстоящи събития!