гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comРЕЗЮМЕ От Международна конференция посветена на безопасността на движението „Визия Нула за Балканите“

По инициатива на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ и Международна пътна федерация на 1 и 2 юни 2022 година, в град София, хотел Маринела и Университета по архитектура, строителство и геодезия, бе проведена международна конференция, посветена на безопасността на движението „Визия Нула за Балканите“.

Конференцията бе посветена на интегрирания подход „Визия Нула“, на неговите принципи и възможностите за прилагане , с цел постигане на нула загинали и тежко наранени от пътнотранспортни произшествия към 2050 година.

Конференцията се проведе под патронажа на Президента на Република България господин Румен Радев.

В мероприятието взеха участие над 380 представители на национални и международни институции и организации, експерти, научни работници.

Участниците в конференцията бяха приветствани от :

Президента на Република България г-н Румен Радев, зам.-министър председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Гроздан Караджов, зам.-министърът на образованието и науката г-жа Мариета Георгиева, председателя на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление г-н Настимир Ананиев, д-р ик.н. Николай Иванов, председател на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“, г-н Филип Уайърс , Комисия по пътна безопасност, Международна пътна федерация (IRF Global), г-н Димитър Илиев, заместник-председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гл. комисар Станимир Станев, заместник главен секретар на Министерство на вътрешните работи, Г-н Тодор Василев, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Поздравление към участниците в конференцията бе получено от г-н Никола Минчев, председател на Народното събрание на Република България, както и от заместник директора на отдел „Транспорт и мобилност“ и главен координатор по проблемите на безопасността на движението господин Матьо Болдуин.

Във връзка с международния ден на детето 1 юни, деца рисуваха картини на тема „Пътна безопасност“ и „1-ви Юни - Международен ден на детето“, които представиха пред участниците в конференцията и официалните лица.

На конференцията бяха изнесени 23 доклади и съобщения от утвърдени специалисти, представители на международни организации в сферата на безопасността на движението, лектори от България и редица европейски страни. Споделен бе огромен по обем положителен опит, резултати от научни изследвания и конкретни решения за повишаване качеството на отделните елементи на пътнотранспортната система, както и взаимодействието между тях.

Материалите от конференцията предоставят прекрасна възможност на участниците в конференцията да повишат своите знания и умения, както и да бъдат формулирани съответни предложения към компетентните институции и организации в страната, към цялата широка общественост. Конкретни решения и иновативни виждания бяха представени за повишаване качеството на всички елементи на пътнотранспортната система, за подобряване поведението на участниците в движението по пътищата, за по-безопасна пътна инфраструктура и автомобилен парк, качествена доболнична и специализирана медицинска помощ.

Всичко това за реализиране целите на по-безопасна пътнотранспортна система, в която запазването на човешкия живот да се превърне в приоритет.

Материалите от конференцията са достъпни на официалния сайт на Българската Браншова асоциация „Пътна безопасност“ – ТУК


« Назад към всички публикации