Headquarters – city of Plovdiv, Ring-road
Komatevo quarter Regional office
Phone: 032/691867
E-mail: bbars@abv.bg

Добре дошли

На 04.05.2010 год., в гр. София се проведе събрание, на което беше учредено Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ”.

NEWS

 

 

Road safety

During the past years, the importance of road safety problems have gone beyond the national and regional borders. Today, protection of life and health of people participating in the road traffic is of high priority for countries all over the world. Considering the great number of victims of road traffic accidents, in a resolution dated 26.10.2005 UN once again confirmed the need of special attention to problems of road safety and expansion of international collaboration in this area.

read more

Auditors Safety Road

 Съгл.чл.9 ал.(3) от устава: Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, приемащи Устава на Сдружението и отговарящи на изискванията на чл. 36д, ал.1, т.1-3 от Закона за пътищата и притежаващи сертификат за професионална квалификация „одитор по пътна безопасност".

read more

 

 

managing authorities

 Българската държава в Югоизточна Европа води началото си от 7 век, когато е създадена Първата българска държава (632/681–1018 г.). Тя играе важна роля в разпространението на християнството, литературата и културата сред народите на Източна Европа.

 

Българската държава в Югоизточна
Европа води началото си от 7 век, когато е създадена
Първата българска държава играе важна роля в разпространението
На християнството, литературата и културата сред народите

read more